BÀI KIỂM TRA THỬ NGHIỆM ICT_00 (NGÀY dd/mm/2010)
(ICT00)


BÀI KIỂM TRA KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Thời gian làm bài: 60 phút
Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm
Số lượng câu hỏi: 100 câu
Số điểm mỗi câu: 01 điểm

Bài kiểm tra bao gồm 3 phần:
- Kỹ năng Sử dụng máy tính và Hệ điều hành (30 câu - 18 phút)
- Kỹ năng Tin học văn phòng (40 câu - 24 phút)
- Kỹ năng Khai thác Internet và các dịch vụ trên Internet (30 câu - 18 phút)
Lưu ý:
- Thí sinh không bị trừ điểm nếu trả lời sai.
- Thí sinh kiểm tra máy tính và các thiết bị trước khi bắt đầu thi.
- Thí sinh chỉ được phép đăng nhập vào phần thi khi giờ làm bài bắt đầu theo hiệu lệnh của cán bộ coi thi. Thời gian của mỗi phần thi bắt đầu được tính ngay sau khi thí sinh click chuột vào nút "Bắt đầu kiểm tra".